تعریف صادرات و واردات به زبان ساده!
0 (0)

تعریف صادرات و واردات

تعاریف اولیه صادرات و واردات صادرات و واردات: صادرات به فرآورده ها، کالاها و خدماتی اشاره دارد که از یک کشور به کشور دیگر صادر میشوند، در حالی که واردات به معنای وارد کردن کالاها و خدمات از یک کشور به کشور دیگر است. این ساده ترین تعریف صادرات و واردات است. بنیانگذاری یک کسب […]

×