ترخیص کار کیست ؟ویژگی ها، وظایف ترخیص کار گمرک چیست؟
0 (0)

ترخیص کار گمرک میعاد پژوهان

برای اینکه بتوانید در حوزه صادرات کالا و واردات کالا به موفقیت دست یابید و در تجارت بین المللی حضور مستمر و پیگیر داشته باشید، باید با فرآیند ترخیص کالا از گمرک آشنایی کامل داشته باشید و با انجام تمامی قوانین و امور تشریفات گمرکی و پیچیدگی های آن کالای خود را در اسرع وقت […]

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس(صفر تا 100 مراحل ترخیص کالا)
4 (1)

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

بندرعباس میزبان دو گمرک مهم کشور است. به دلیل موقعیت استراتژیک، و ترخیص کالا از گمرک ، بیشترین ترانزیت کالا و تجارت های بین المللی از طریق گمرک شهید رجایی و گمرک شهید باهنر صورت می‌پذیرد. این دو گمرک از مهمترین مبادی ورودی و بنادر مهم کشور هستند. نقش مهمی در واردات کالا و صادرات […]

×