چرخش صادرات کشاورزی به سمت آسیا
0 (0)

صادرات محصولات کشاورزی

افت قیمت محصولات کشاورزی در ایران در مقایسه با ترکیه و پاکستان صادرات محصولات کشاورزی و سهم صادرات ایران به کشورهای آسیایی و همسایه‌ها در دو دهه‌ی گذشته افزایش یافته است. صادرات محصولات کشاورزی ایران به قاره‌های اقیانوسیه، آفریقا و آمریکا کم بوده است. تحلیل صادرات محصولات کشاورزی بر اساس شاخص آب‌مجازی می‌تواند در تعیین […]

صادرات سبزیجات و صیفی جات
0 (0)

صادرات سبزیجات

  صادرات سبزیجات و صیفی جات صادرات سبزیجات و صیفی جات از ایران به سایر کشورها در چند سال اخیر به عنوان یکی از موارد مهم در صنعت صادرات کشور مطرح شده است. ایران به لحاظ آب و هوای مناسب و تنوع زمین‌های کشاورزی، امکان تولید و صادرات انواع سبزیجات و صیفی‌جات با کیفیت و […]

×